Όροι χρήσης

 

Εισαγωγή

Το cheapingchip contests είναι ένας ιστότοπος ο οποίος εναποθέτει το διαδικτυακό περιβάλλον για τη δημιουργία διαγωνισμών από επιχειρήσεις, με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών marketing. Όλοι οι διαγωνισμοί διεξάγονται στη Λάρισα. Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του cheapingchip contests είναι η cheapingchip marketing.

Το κείμενο αυτό εναποθέτει τους όρους χρήσης για:

Α) τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του cheapingchip contests – δηλαδή στους διαγωνισμούς και τα παιχνίδια (αποκαλούμενοι στο κείμενο αυτό “χρήστες”),

Β) τις επιχειρήσεις οι οποίες διοργανώνουν τους διαγωνισμούς (αποκαλούμενες “διοργανωτές”), και

Γ) τις επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίζονται στον ιστότοπο του cheapingchip contests, το newsletter και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιμοποιεί το cheapingchip contests (αποκαλούμενες “διαφημιζόμενοι”).

Επίσης υπάρχει και Δ), όπου εμφανίζεται ένα μήνυμα της cheapingchip marketing.

Το κείμενο αυτό, και όσα κείμενα καταδεικνύει, είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτά στο σύνολό τους από κάθε χρήστη, διοργανωτή και διαφημιζόμενο.

 

Α) Χρήστες

1. Συμμετοχή στο cheapingchip contests.

Για τη συμμετοχή χρήστη είναι υποχρεωτική η αποδοχή και εφαρμογή των όρων χρήσης και των κανόνων των διαγωνισμών.

Επίσης ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει αυτές τις επεξηγήσεις του cheapingchip contests.

2. Newsletter

Το newsletter είναι το κύριο εργαλείο ανακοινώσεων του cheapingchip contests.

Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή τρεχόντων διαγωνισμών, την έναρξη νέων διαγωνισμών, τον διαμοιρασμό του μηνιαίου φυλλαδίου, κρυφές πόρτες στο website, συμβουλές για παιχνίδια, ενημερώσεις για παιχνίδια, κ.α. Επίσης δύναται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του cheapingchip contests, όπως αλλαγές στους όρους χρήσης ή τους κανόνες. Ορισμένες πληροφορίες από τα θέματα αυτά διαμοιράζονται και με email.

Η cheapingchip δεν διαμοιράζει τα στοιχεία που λαμβάνει από τη φόρμα εγγραφής του newsletter (δες την πολιτική απορρήτου).

3. Ανήλικοι χρήστες

Άτομα κάτω των 18 ετών τα οποία επιθυμούν να γίνουν χρήστες του cheapingchip contests θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η συμμετοχή προϋποθέτει αυτή τη συγκατάθεση.

 

Η συγκατάθεση είναι αναγκαία καθώς στο περιβάλλον του cheapingchip contests δύναται χρήστες να χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες δεν είναι υβριστικές, παρόλα αυτά ενδέχεται ο κηδεμόνας να μη θεωρεί πρέπουσες για ανάγνωση από το παιδί του.

 

Καθώς στο cheapingchip contests δύναται να προσφερθούν δώρα τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από ανήλικο, όπως αλκοόλ, ο ανήλικος χρήστης συμφωνεί να παραγράφεται η συμμετοχή του σε περίπτωση που κερδίσει ένα δώρο το οποίο ο διοργανωτής επιθυμεί να μην παραδώσει εξαιτίας της ηλικίας του νικητή. Ο ανήλικος χρήστης συμφωνεί να παραγράφεται η συμμετοχή του ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά για ηλικιακό περιορισμό στη συμμετοχή ενός διαγωνισμού.  

 

Προτού ο ανήλικος χρήστης συμμετάσχει στο cheapingchip contests οφείλει να ενημερώσει τον κηδεμόνα του για τον όρο αυτό, και οφείλει να έχει τη συγκατάθεση του γονέα για πλήρη απουσία ευθύνης της cheapingchip και του εκάστοτε διοργανωτή σχετικά με α) παραγραφή δώρου, όπως αυτή αναφέρεται στην ίδια παράγραφο παραπάνω, και β) χρήση του cheapingchip contests και των υπηρεσιών και προϊόντων του διοργανωτή η οποία προκαλέσει ηθική και συναισθηματική βλάβη στον ανήλικο χρήστη. 

 
Επίσης ο ανήλικος χρήστης οφείλει να έχει τη συγκατάθεση του κηδεμόνα για έλευση σε φυσικές κληρώσεις απουσία του κηδεμόνα. Η cheapingchip αποποιείται την ευθύνη για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας ή εκ αφορμής της έλευσης σε μια κλήρωση σε φυσικό χώρο, καθιστώντας υπαίτιο τον κηδεμόνα διαμέσου της μη ενημέρωσης από τον ανήλικο χρήστη ως εκείνος όφειλε βάσει των όρων χρήσης για τη συμμετοχή. Το ίδιο ισχύει και για τα παιχνίδια σε φυσικό χώρο.
 
Η συμμετοχή του ανήλικου χρήστη στο cheapingchip contests προϋποθέτει την πλήρη συγκατάθεση του γονέα σε σχέση με την απουσία των ευθυνών χρήσης του ανήλικου χρήστη από thn cheapingchip και τους διοργανωτές. Σε διαφορετική περίπτωση, η cheapingchip ορίζει υπεύθυνο τον χρήστη και σε σχέση με την απόκρυψη της ηλικίας του κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή σε φυσικές κληρώσεις και φυσικά παιχνίδια.   
Οι παράγραφοι αυτοί δεν υπάρχουν εκφοβιστικά αλλά ενημερωτικά, σε σχέση με την ευθύνη της cheapingchip και των διοργανωτών, και υπενθυμητικά προς τους ανήλικους χρήστες, σε σχέση με την προτροπή για ενημέρωση των κηδεμόνων.

4. Παραλαβή δώρου

α) Για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα λάβει με email ένα ηλεκτρονικό κουπόνι. Με τον αριθμό του κουπονιού θα μπορέσει να παραλάβει το δώρο του, ακολουθώντας τις οδηγίες στο email.

Για να ισχύει το κουπόνι, ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει ότι αποδέχεται την παραλαβή του δώρου. Διαφορετικά το κουπόνι θα λήξει, την ημερομηνία που αναγράφεται στο email το οποίο απεστάλη.

Με την αποδοχή του κουπονιού, το διάστημα για την παραλαβή του δώρου είναι ένας μήνας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους χρήσης του εκάστοτε διαγωνισμού. Με την πάροδο του διαστήματος του ενός μηνός, το δώρο παραγράφεται. Ενδέχεται να υπάρξει παράταση της διάρκειας παραλαβής του δώρου, σε περίπτωση απευθείας συνεννόησης του νικητή με τον διοργανωτή.

β) Δώρα τα οποία αποτελούν προϊόντα και υπηρεσίες για άνω των 18 ετών δύναται να παραληφθούν από νικητή νεαρότερης ηλικίας μόνο με τη συνοδεία ή την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα.

Ο κάθε διοργανωτής έχει το δικαίωμα για άρνηση παράδοσης κάποιου δώρου σε νικητή νεαρότερο του επιτρεπτού ορίου ηλικίας το οποίο έχει δικαίωμα χρήσης ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις επιθυμίες του σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σχετικά.

Η άρνηση αυτή είναι εξ ολοκλήρου δικαίωμα της επιχείρησης και υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διοργανωτή μόνο.

Το δώρο που χάνει κάποιος νικητής του οποίου αρνούνται να δώσουν δώρο λόγω ηλικίας δεν αντικαθίσταται.

γ)  Χρήστες οι οποίοι διαμένουν σε άλλη πόλη μπορούν να συμμετέχουν στο cheapingchip contests. Σε περίπτωση που κερδίσουν ένα δώρο θα πρέπει οι ίδιοι να έρθουν σε συνεννόηση με τον διοργανωτή για την αποστολή του δώρου. Το κόστος της αποστολής (συσκευασία και ταχυδρομικά τέλη) επιβαρύνουν τον χρήστη.

Καθώς υφίσταται ανωνυμία χρήστη, ο εκάστοτε νικητής δύναται να παραχωρήσει το ηλεκτρονικό κουπόνι του σε άλλον, είτε πρόκειται για άτομο γνωστό σε αυτόν, είτε άτομο με το οποίο σύναψε επικοινωνία για τον λόγο αυτόν στη σελίδα Facebook – κάθε τύπος επικοινωνίας όπως και ο προαναφερόμενος, ως post επισκέπτη στη σελίδα, είναι θεμιτός και επιτρεπτός. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί τα κόστη αποστολής, τότε μπορεί απλώς να αποποιηθεί το δώρο είτε κατά την απευθείας επικοινωνία με τον διοργανωτή, είτε μη παραλαμβάνοντας το δώρο μέσα σε ένα μήνα, όπως αυτό αναγράφεται στην παράγραφο 4.α.

δ) Δεν υπάρχει υπαιτιότητα ή άλλη απαίτηση ούτε από την cheapingchip ούτε από διοργανωτή έναντι νικητή του οποίου το δώρο δεν δύναται να παραδοθεί για οποιονδήποτε λόγο.

 

5. Προσωπικά στοιχεία.

Το cheapingchip contests δεν χρησιμοποιεί καθεαυτού εγγραφή χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει είσοδο με Facebook.

Το email ή το όνομα του λογαριασμού Facebook του χρήστη χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σε σχέση με το διαγωνισμό, για τη σύσταση της κάλπης με τους χρήστες οι οποίοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, και για περαιτέρω επικοινωνία της επιχείρησης μέσω του cheapingchip contests αν αυτό είναι κάτι που η επιχείρηση το επιθυμεί και για όσο χρονικό διάστημα ο διαγωνισμός είναι ενεργός (διαμέσου ανακοινώσεων στη συλλογή Google+ του διαγωνισμού).

Ο διοργανωτής δεν έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μόνος του με τους χρήστες απευθείας, παρά μόνο διαμέσου της cheapingchip.

Ο διοργανωτής δεν έχει δικαίωμα ανάρτησης των χρηστών σε κοινή θεά (όπως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπο, κτλ.) παρά μόνο αν το ορίζει προκαταβολικά στους “ειδικούς όρους χρήσης” του διαγωνισμού, οι οποίοι εμφανίζονται σε σχετική σελίδα από διασύνδεση στη σελίδα του διαγωνισμού και με τους οποίους οι χρήστες συμφωνούν αν συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Ως διαγραφή από το cheapingchip contests αρκεί η αποστολή email από το email της εισόδου στον λογαριασμό Facebook. Το email θα πρέπει να είναι ένα κενό email με θέμα “διαγραφή” και να σταλεί στο unsubscribe@cheapingchip.gr.

6.Ποιοτικά στοιχεία.

Κάθε διαγωνισμός δύναται να εμπεριέχει ερωτήσεις για το χρήστη, ή quiz για λύση. Ο σκοπός της συλλογής των απαντήσεων είναι αυτός της δημιουργίας άποψης επί συγκεκριμένων θεμάτων (marketing intelligence). Τις ερωτήσεις τις θέτει ο διοργανωτής και τα quiz η cheapingchip. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ερωτήσεις ή quiz σε κάθε διαγωνισμό.

Μέσω των απαντήσεων προκύπτουν γενικά συμπεράσματα. Η πολιτική απορρήτου του cheapingchip contests ορίζει να μην είναι επιτρεπτή η ταυτοποίηση των απαντήσεων με το χρήστη με σκοπό την άμεση επικοινωνία, ακόμα και τόσο από το ίδιο όσο και από το διοργανωτή. 

 

7. Διαγωνισμοί και κληρώσεις.

Ορισμένοι διαγωνισμοί αποτελούν απλές κληρώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μέρος επιλεγμένο από την cheapingchip ή σε χώρο που επιλέγει ο διοργανωτής του διαγωνισμού. Ενδέχεται να ισχύουν προϋποθέσεις (ειδικοί όροι), οι οποίες διαφαίνονται στη σελίδα του διαγωνισμού, και επιπρόσθετες μεταγενέστερες προϋποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν στη συλλογή Google+ του εκάστοτε διαγωνισμού και των οποίων η ύπαρξη ανακοινώνεται με το newsletter.

Ορισμένοι διαγωνισμοί συντελούνται μόνο με την υποκειμενική κρίση της cheapingchip ή του διοργανωτή για την εκλογή, περιλαμβάνοντας διαγωνισμούς ανεκδότου, φωτογραφίας, κτλ. Ενδέχεται να περιλαμβάνουν και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, πρόθεση η οποία ανακοινώνεται στους ειδικούς όρους χρήσης του εκάστοτε διαγωνισμού.

8. Παράταση, ακύρωση και επίσπευση διαγωνισμού.

Η παράταση και η ακύρωση διαγωνισμού περιγράφονται στους όρους προς διοργανωτές διαγωνισμών, στην παράγραφο Β)2.β. (Ακυρώσεις). Η επίσπευση διαγωνισμού περιγράφεται στην παράγραφο Β)2.γ. (Επισπεύσεις).

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα ειδοποιηθούν άμεσα με email και ανακοινώσεις online και στο newsletter.

Για τις περιπτώσεις όπου υφίστανται ειδικοί όροι χρήσης σε έναν διαγωνισμό, όπου η φυσική παρουσία του χρήστη κατά την κλήρωση τέθηκε αναγκαία για τη συμμετοχή, και ο χρήστης αδυνατεί να παραστεί εξαιτίας της αλλαγής της προκαθορισμένης ημερομηνίας λήξης, τότε η συμμετοχή του χρήστη δεν ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για διαγωνισμούς όπου ο χρήστης έπρεπε να κάνει ενέργειες τις οποίες δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει εξαιτίας μιας επίσπευσης του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η cheapingchip θα κάνει ότι είναι δυνατό ώστε να αναπληρωθούν οι προσδοκίες του χρήστη, αν και αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση και έγκειται στην καλή θέληση της cheapingchip και μόνο (βλ. Α)10.).

9. Διακοπή και παύση του cheapingchip contests.

Για την περίπτωση όπου υπάρξει διακοπή των λειτουργιών, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν με email, καθώς και θα λάβουν σχετικές ενημερώσεις (όπως το τι διαχείριση θα υπάρξει με τους τρέχοντες διαγωνισμούς). Και κατά την επανέναρξη, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν με email.

Η παύση περιγράφεται στους όρους προς διοργανωτές, στην παράγραφο Β)6. 

10. Παράπονα.

Για όποια παράπονα (λ.χ. ανεπιθύμητη διαγραφή, bulling άλλων χρηστών, spam από διοργανωτή, εριστική συμπεριφορά των ανθρώπων του cheapingchip contests, κάποια αδικία που παρατηρήθηκε, κ.α.) ο χρήστης καλείται να χρησιμοποιήσει το Google Group του cheapingchip contests.

11. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης.

Η cheapingchip συμβουλεύει την ανάγνωση και των Β) και Γ) των όρων χρήσης του cheapingchip contests, ως ενέργεια η οποία προσφέρει μια συνολική εικόνα στο χρήστη σχετικά με τους διαγωνισμούς και το περιβάλλον του cheapingchip contests.

Επίσης συνιστά την ανάγνωση κάθε σελίδας των Πληροφοριών, η οποία βρίσκεται στη μπάρα πλοήγησης, στο επάνω μέρος της κάθε σελίδας του ιστοτόπου του cheapingchip contests.

12. Παιχνίδια

Τα παιχνίδια στο website λειτουργούν σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες οι οποίοι αναγράφονται, αν υπάρχουν, στην εκκινητήρια σελίδα κάθε παιχνιδιού. Τα βραβεία κάθε παιχνιδιού αναφέρονται στη σελίδα ολοκλήρωσης του παιχνιδιού.

Υφίσταται η περίπτωση όπου επιμέρους κανόνες ή η ανακοίνωση των βραβείων να πραγματοποιείται με email. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, συνίσταται η χρήση της κοινότητας Google+ (Google Community) του cheapingchip contests, η οποία λειτουργεί ως το forum των χρηστών/παιχτών και ως σημείο στο οποίο ανακοινώνoνται συμβουλές περιστασιακά.

Οι κανόνες των παιχνιδιών σε φυσικό χώρο και τα βραβεία τους ανακοινώνονται μόνο από Hangout ή email, σε εκείνους που δήλωσαν συμμετοχή. Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε περίπτωση που κάποιος όρος ή ένα βραβείο δεν είναι της αρεσκείας κάποιου χρήστη.

Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι κανόνες και τα βραβεία ανακοινώνονται ετεροχρονισμένα στην κοινότητα Google+ του cheapingchip contests.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κοινότητα έχουν μόνο οι χρήστες που ολοκλήρωσαν ένα φυσικό ή ένα online παιχνίδι (λ.χ. οι κάτοχοι ενός φυλλαδίου οι οποίοι ακολούθησαν το μυστικό link και διεκπεραίωσαν το παιχνίδι). Η ανακοίνωση του URL της κοινότητας (του Community) γίνεται με Hangout ή email σε όσους ολοκληρώνουν ένα παιχνίδι, καθώς η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο με πρόσκληση.

Β) Διοργανωτές

1. Τι είναι η διοργάνωση διαγωνισμού στο cheapingchip contests.

Η διοργάνωση διαγωνισμού περιλαμβάνει την απόκτηση μιας σελίδας στους διαγωνισμούς της cheapingchip (το σύνολο του διαδικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιμοποιούνται), για την εναπόθεση:

α) Των ερωτήσεων του διαγωνισμού.

β) Του σήματος της επιχείρησης.

γ) Το δικαίωμα για μια (1) ανακοίνωση στη συλλογή Google+ του διαγωνισμού, ανεξάρτητη του διαγωνισμού.

Επίσης περιλαμβάνει την αναφορά του διαγωνισμού στην αρχική σελίδα των διαγωνισμών της cheapingchip, καθώς και τη μόνιμη αναφορά του διαγωνισμού στη σελίδα “προηγούμενοι διαγωνισμοί”.

Τα αντικείμενα του διαγωνισμού (δώρα, διάρκεια, κ.α.) υπόκεινται σε ανά περίπτωση συμφωνία με κάθε διοργανωτή.

2. Τρόπος λειτουργίας.

Κάθε διαγωνισμός είναι ενεργός για τουλάχιστον 2 μήνες από την έναρξή του, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του διοργανωτή και της cheapingchip.

Ο διοργανωτής αποφασίζει το δώρο που θα προσφέρει, τη διάρκεια του διαγωνισμού και τις ερωτήσεις προς τους χρήστες.

Κάθε διαγωνισμός δύναται να εμπεριέχει ως και 2 ερωτήσεις στη συλλογή Google+ του διαγωνισμού, με έως και 5 πιθανές απαντήσεις για την κάθε μία. Η cheapingchip διατηρεί το δικαίωμα για τοποθέτηση 1 επιπλέον ερώτησης, σχετικής ή όχι με τη θεματολογία των ερωτήσεων του διοργανωτή. 

Ο διοργανωτής δύναται να ορίσει “ειδικούς όρους χρήσης” για το διαγωνισμό. Η cheapingchip δικαιούται να αρνηθεί τον ορισμό οποιουδήποτε όρου, κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια και μόνο. “Ειδικοί όροι” δύναται να προστεθούν, διαγραφούν ή ενημερωθούν και μεταγενέστερα της έναρξης του διαγωνισμού, αν και αυτό είναι κάτι που τo cheapingchip contests δεν ενθαρρύνει και δεν επικροτεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά για να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να διαγράφουν από τη λίστα του διαγωνισμού ώστε και να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από το διαγωνισμό. 

Ειδικά θέματα:

α. Τρόπος διεξαγωγής της κλήρωσης των νικητών.

Όλα τα email ή ονόματα Facebook των συμμετεχόντων χρηστών εκτυπώνονται σε σελίδες Α4, οι οποίες είναι διαθέσιμες για την πιστοποίηση από όσους συμμετέχοντες παρευρίσκονται στην κλήρωση. Στη συνέχεια κόβονται παρουσία όλων και τοποθετούνται στην κάλπη. Αφού ανακατευτούν, ο διοργανωτής βγάζει τόσα χαρτάκια όσα και τα δώρα που προφέρει.

Την επόμενη μέρα ανακοινώνονται οι νικητές σε όλους τους συμμετέχοντες με email, και στους συμμετέχοντες (αν αυτοί δεν παρευρέθηκαν στην κλήρωση) ανακοινώνεται με emailο τρόπος παραλαβής/χρήσης του δώρου. Επίσης, οι νικητές αναρτούνται και online.

Ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται ανά περίσταση. Η κλήρωση συνήθως διεξάγεται στον προτεινόμενο χώρο του διοργανωτή, και αν αυτός δεν υπάρχει ή ο διοργανωτής επιθυμεί να μην τον ορίσει, τότε ο χώρος της κλήρωσης υπόκειται σε επιλογή της cheapingchip.

β. Ακυρώσεις.

Σε περίπτωση όπου η cheapingchip αναγκαστεί να ακυρώσει ένα διαγωνισμό ή να παρατείνει τη διάρκειά του, διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει οποιαδήποτε στιγμή (ακόμα και την ίδια ημέρα της κλήρωσης) και για οποιαδήποτε αιτία. Οι αιτίες που δύναται να προκαλέσουν μια ανάλογη κίνηση είναι η προσωρινή αδυναμία λειτουργίας του εκάστοτε παρόχου επικοινωνίας ή του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας, φυσικά έντονα φαινόμενα, κοινωνική αναταραχή, και άλλες διάφορες αιτίες οι οποίες υπόκεινται στην κρίση της cheapingchip και μόνο. Μια ανάλογη κίνηση της cheapingchip δεν συντελεί σε καμία υπαιτιότητα έναντι τόσο των χρηστών όσο και του διοργανωτή, ο οποίος δηλώνει ότι απαλλάσσει την cheapingchip από όποια ευθύνη προκύπτει από μια ενδεχόμενη ανάλογη περίπτωση ακύρωσης, όπως θιγή φήμης, κτλ.

Και ο διοργανωτής κατέχει το δικαίωμα λήξης ή παράτασης του διαγωνισμού, χωρίς καμία υπαιτιότητα έναντι των χρηστών ούτε και έναντι της cheapingchip. Υφίσταται ένας χρονικές περιορισμός σε αυτόν τον κανόνα, αυτός των 4 ημερών προ της λήξης του διαγωνισμού. Η cheapingchip διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της παράτασης κάποιου διαγωνισμού, προσφέροντας μόνο τη δυνατότητα εκτέλεσης του διαγωνισμού στην προκαθορισμένη ημερομηνία ή την ακύρωσή του.

Μια ακύρωση προκαλεί τη σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων όπως και την ενημέρωση των online σημείων όπου αναγράφεται ο διαγωνισμός.

γ. Επισπεύσεις.

Η cheapingchip διατηρεί το δικαίωμα για επίσπευση της λήξης ενός διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τη σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή. Το ίδιο ισχύει και για το διοργανωτή.

Παρόλα αυτά, η cheapingchip διατηρεί και το δικαίωμα της αυθαίρετης επίσπευσης, για κάθε λόγο και σύμφωνα με την κρίση της cheapingchip και μόνο. Σε αυτή την περίπτωση, ο διοργανωτής είτε θα συμπορευτεί με τη βούληση της cheapingchip είτε θα ακυρώσει το διαγωνισμό. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι απαλλάσσει την cheapingchip από όποια ευθύνη προκύπτει από μια ενδεχόμενη ανάλογη περίπτωση επίσπευσης, όπως θιγή φήμης, κτλ.

Μια ανάλογη κίνηση επίσπευσης ενός διαγωνισμού δεν συντελεί σε καμία υπαιτιότητα της cheapingchip ή του διοργανωτή έναντι των χρηστών.

δ. Δυσλειτουργίες.

Σε περίπτωση δυσλειτουργιών οι οποίες είτε οφείλονται στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών τους οποίους χρησιμοποιεί το cheapingchip contests είτε προκλείονται από αδυναμία της cheapingchip, δεν υπάρχει υπαιτιότητα έναντι διοργανωτών.

Οι όροι προς διαφημιζόμενους της παραγράφου Γ)3. (δυσλειτουργίες και πολιτική παράτασης υπηρεσίας και επιστροφής χρημάτων) δεν ισχύει για τους διοργανωτές διαγωνισμών.

Η cheapingchip, προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία προς διοργανώτριες επιχειρήσεις και χρήστες, υπόσχεται να παρατείνει τη διάρκεια των διαγωνισμών οι οποίοι προσβλήθηκαν κατά την περίοδο της δυσλειτουργίας. Η παράγραφος αυτή έγκειται στα πλαίσια της καλής θέλησης της cheapingchip και μόνο.

3. Περιορισμοί.

Η διοργάνωση της κλήρωσης είναι ευθύνη της cheapingchip. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται στο διοργανωτή η ακύρωση του διαγωνισμού 4 ημέρες πριν τη λήξη του. Ο λόγος που ισχύει αυτή η αποτροπή είναι για το ενδεχόμενο όπου χρήστες από άλλες πόλεις να έχουν συμμετάσχει και να έχουν κανονίσει και να έχουν εφοδιαστεί με τα εισιτήρια μεταφοράς τους στην πόλη της Λάρισας. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ακυρώσει το διαγωνισμό 4 ημέρες ή λιγότερο πριν τη λήξη του διαγωνισμού, τότε αυτός υποχρεούται να αγοράσει/αποκτήσει από άλλο πάροχο το/τα δώρα τα οποία έχει περιγράψει ως τα δώρα του διαγωνισμού και να τα προσφέρει στους νικητές. Η cheapingchip απαλλάσσεται έναντι οποίας διεκδίκησης χρηστών προκύψει από ενάντια σε αυτόν τον όρο συμπεριφορά του διοργανωτή, μεταφέροντας την υπαιτιότητα προς χρήστες στο διοργανωτή.

Αρμόδια για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες είναι μόνο η cheapingchip. Ανά περίσταση υφίστανται ειδικοί κανόνες για επιμέρους επικοινωνία του διοργανωτή με τους χρήστες. Ο διοργανωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι χρήστες δεν του παρέχουν την άδειά τους για επικοινωνία, και πως παράβαση αυτού του κανόνα συνιστά spam.

Ο διοργανωτής οφείλει να συμπεριφερθεί με διακριτικότητα στα δεδομένα που σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά επιλογή παρέχουν οι χρήστες. Οι διοργανωτές συμφωνούν ότι ο τρόπος συμπεριφοράς και ο τρόπος χρήσης των δεδομένων από εκείνους θα είναι αυτός που υπαγορεύει η πολιτική προστασίας δεδομένων του cheapingchip contests. Η cheapingchip δεν γνωρίζει αν θα σταθεί ή όχι νομικά ή με άλλον τρόπο υπέρ χρηστών ή υπέρ της καλής φήμης της και έναντι ανάρμοστης χρήσης δεδομένων από διοργανωτή, συμβουλεύοντας τους χρήστες να ακολουθήσουν τις συνήθεις αναφορές spam σε παγκόσμιους φορείς ή να αποτείνουν έκκληση σε αρμόδια ελεγκτικά εγχώρια όργανα και αρχές.

4. Δυνατότητες.

Οι δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται από τους διαγωνισμούς της cheapingchip στις επιχειρήσεις είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συλλογή πληροφοριών, η δημιουργία επιχειρησιακής αναγνωρισιμότητας και καλής φήμης, και η ανά περίσταση δυνατότητα για ανακοίνωση τιμών.

Το cheapingchip contests δεν προσφέρει δυνατότητες απόκτησης λίστας παραληπτών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (αγορά mailing list), και σε καμία περίπτωση δεν ζητάει από τους χρήστες της ανάλογες άδειες εν λευκώ επικοινωνίας.

5. Μέθοδοι αμοιβής και σχετικές πολιτικές.

α. Διοργανωτές.

Η cheapingchip προσφέρει ανά περίσταση τη διαφημιστική προβολή χωρίς χρέωση στον ιστότοπο του cheapingchip contests, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες χρησιμοποιεί, και στο φυλλάδιο του cheapingchip contests.

Το ελάχιστο μέγεθος αυτού του ειδικού (προσαρμόσιμου ύψους) web banner είναι 300 pixel μήκος x 160 pixel ύψος και το μέγιστο μέγεθος είναι 300 pixel μήκος x 600 pixel.

Οι ρυθμοί συσχέτισης της λιανικής αξίας του δώρου του διαγωνισμού και του μεγέθους του banner είναι:

ߋ Αρχική σελίδα : 3 ευρώ για κάθε pixel ύψους, λ.χ. 420 ευρώ λιανική αξία δώρου για ένα banner 300×160 pixel, ή 1800 ευρώ λιανική αξία για ένα banner 300×600 pixel.
Διάρκεια εμφάνισης:
480 ευρώ – 800 ευρώ : 4 εβδομάδες
801 ευρώ – 1200 ευρώ : 6 εβδομάδες
1201 ευρώ + : 8 εβδομάδες

ߋ Σελίδες δευτερεύουσες (2)[κανόνες, επεξηγήσεις, πληροφορίες] : 2 ευρώ για κάθε pixel ύψους, λ.χ. 280 ευρώ λιανική αξία δώρου για ένα banner 300×160 pixel, ή 400 ευρώ λιανική αξία για ένα banner 300×200 pixel.
Διάρκεια εμφάνισης:
160 ευρώ – 280 ευρώ : 4 εβδομάδες
281 ευρώ – 400 ευρώ : 6 εβδομάδες
401 ευρώ + : 8 εβδομάδες

ߋ Σελίδες δευτερεύουσες (6)[όροι χρήσης, πολιτική απορρήτου, δήλωση ευθύνης, επικοινωνία, newsletter] και σελίδες διαγωνισμών (για τον επόμενο διαγωνισμό ως διοργανωτής, αποκλειστικά) : 1 ευρώ για κάθε pixel ύψους, λ.χ. 160 ευρώ λιανική αξία για ένα banner 300×160 pixel, ή 300 ευρώ λιανική αξία για ένα banner 300×300 pixel.
Διάρκεια εμφάνισης:
160 ευρώ – 280 ευρώ : 4 εβδομάδες
281 ευρώ – 400 ευρώ : 6 εβδομάδες
401 ευρώ + : 8 εβδομάδες

ߋ Google+ (ανάρτηση): 120 ευρώ λιανική αξία δώρου για 1 ανάρτηση σε 1 συλλογή ενός διαγωνισμού (επόμενου του διοργανωτή), ανεξάρτητου μεγέθους κειμένου, με εικόνα ή φωτογραφία και διασύνδεση με ιστότοπο, εμφάνισης ενός μήνα.

ߋ Facebook (κοινοποίηση): 80 ευρώ λιανική αξία δώρου για 1 κοινοποίηση, ανεξάρτητου μεγέθους κειμένου, με εικόνα ή φωτογραφία και διασύνδεση με ιστότοπο, μόνιμης παραμονής.

ߋ Έντυπο φυλλάδιο : 25 ευρώ λιανικής αξίας δώρου για κάθε 1 τ.εκ. σε ένα από τα έξι φυλλάδια της έκδοσης, δηλαδή 600 ευρώ για ένα banner 6×4 εκατοστά (οι διαστάσεις είναι συγκεκριμένες). Προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του μέσου προβολής είναι ένας τρέχων διαγωνισμός με δώρα λιανικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 50 ευρώ. Αν με τη χρήση του έντυπου φυλλαδίου ως το μέσο προβολής, από τον εν λόγω τρέχων διαγωνισμό παραμένει υπόλοιπο δικαιώματος για χωρίς χρέωση προβολή, τότε το υπόλοιπο καταγράφεται αθροιστικά στο αρχείο ενημέρωσης του διοργανωτή.

Το ύψος της λιανικής αξίας δώρων που προσφέρει ένας διοργανωτής λειτουργεί αθροιστικά. Κάθε διοργανωτής διατηρεί αρχείο ενημέρωσης το οποίο μπορεί να ζητά από το cheapingchip contests με email ή τηλεφωνικά.

Οι διάρκειες των διαγωνισμών δεν επηρρεάζουν τη μέθοδο ανταμοιβής των διαοργανωτών.

Οι ανταμοιβές των διοργανωτών προσφέρονται αφού ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί και τα δώρα αποδοθούν στους νικητές.

Το cheapingchip contests διατηρεί το δικαίωμα άρνησης για εμφάνιση της χωρίς χρέωση διαφημιστικής προβολής την ακριβή στιγμή που το ζητάει ο διοργανωτής. Λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο είναι η έλλειψη διαθέσιμου χώρου, η προσμονή κατάληψης αυτού του χώρου στο σύντομο μέλλον από banner άλλης επιχείρησης εξαιτίας τρέχουσας συμφωνίας με την άλλη επιχείρηση, κ.α.. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα του διοργανωτή θα εισαχθεί σε λίστα αναμονής, ή θα προσφερθεί ανάλογο του εν λόγω δικαιώματος του διοργανωτή σε ένα από τα διαθέσιμα μέσα προσβολής που υπάρχουν στο cheapingchip contests (website, newsletter, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυλλάδιο). Σε κάθε περίπτωση το cheapingchip contests υποχρεούται να κάνει χρήση του χωρίς χρέωση δικαιώματος του διοργανωτή μέσα σε ένα έτος από τη δημιουργία του δικαιώματος. Αν τον καιρό της λήξης του δικαιώματος o διοργανωτής αρνηθεί τη στιγμή ή το μέσο που η cheapingchip προτείνει για τη χρήση της χωρίς χρέωση διαφήμισης, τότε το αντίστοιχο ποσοτικά δικαίωμα παραγράφεται (αφαιρείται από το αρχείο ενημέρωσης του διοργανωτή).

Το cheapingchip contests, για να διασφαλίσει την υποχρέωσή διεκπεραίωσης του κάθε χωρίς χρέωση δικαιώματος των διοργανωτών, αλλά και για να προασπίσει την ασφαλή λειτουργία του εξαιτίας άλλων πιθανών και απρόβλεπτων καταστάσεων, ορίζει δικαίωμά του να μπορεί να τοποθετήσει το σήμα του διοργανωτή ως το αντικείμενο της χωρίς χρέωση προβολής του, σε όποιο σημείο του ιστοτόπου ή σε οποίο μέσο προβολής (newsletter, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυλλάδιο) και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιθυμεί, κατόπιν συμφωνίας με το διοργανωτή ή κατά την τήρηση του δικαιώματός της, το οποίο περιγράφεται στην άνω παράγραφο.

Η cheapingchip διατηρεί το δικαίωμα για παύση αυτής της μεθόδου ανταμοιβής των χωρίς χρέωση χωρών προβολής στο cheapingchip contest, καθώς και για τροποποίηση των ρυθμών συσχέτισης. Μια ανάλογη ενέργεια θα επικοινωνείται στον ιστότοπο και σε έγγραφη επικοινωνία ως αλλαγή στους όρους χρήσης, όπως και θα επικοινωνείται και προφορικά με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Ο όρος αυτός δεν επηρρεάζει τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις της cheapingchip προς διοργανωτές.

Για να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των διοργανωτών που χρησιμοποιούν το newsletter ως το μέσο για την χωρίς χρέωση προβολή, το cheapingchip contests προσφέρει έναν συνδυαστικό τρόπο προβολής και ελέγχου. Ο τρόπος επεξηγείται προφορικά και περιλαμβάνει τη χρήση δικαιώματος για αποστολή σε δεκάδα χρηστών (όπως αυτό ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του κεφαλαίου Β)5.) και την επαναληπτική αποστολή μηνύματος στις συγκεκριμένες δεκάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο διοργανωτής είναι ευπρόσδεκτος να παραστεί στο γραφείο της cheapingchip για να παρακολουθήσει την αποστολή των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων των οποίων κάνει χρήση.

Για το σύνολο των δικαιωμάτων της χωρίς χρέωση προβολής όλων ανεξαιρέτως των διοργανωτών (πλην όσων υφίσταται ξεχωριστό συμφωνητικό), η cheapingchip ορίζει τα δικαιώματα να παύουν δίχως απαίτηση ικανοποίησης, και το αρχείο ενημέρωσης του κάθε διοργανωτή να μηδενίζει, στην περίπτωση όπου οι διαγωνισμοί της cheapingchip παύσουν τη λειτουργία τους. Για νομικούς λόγους, η cheapingchip είναι υποχρεωμένη να ορίσει την παύση της λειτουργίας: α) ως την παύση της λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον από τη στιγμή όπου ανακοινώθηκε, και β) την παύση της χρήσης του ονόματος χώρου cheapingchip.gr.

β. cheapingchip.

Η cheapingchip ορίζει το τέλος φιλοξενίας κάθε διαγωνισμού στα 25 ευρώ – συνεπώς το ελάχιστο σύνολο του τέλους φιλοξενίας για κάθε διαγωνισμό είναι 50 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

Τα χρήματα αυτά η cheapingchip δεν τα εισπράτει, παρά αποκτά στη λιανική αξία του κάποιο αγαθό/προϊόν του διοργανωτή, στο ύψος των χρημάτων του τέλους φιλοξενίας του διαγωνισμού.

Το αγαθό αυτό έπειτα προσφέρεται ως δώρο σε διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνει η cheapingchip (όπως κρυφούς διαγωνισμούς – με πρόσβαση από το φυλλάδιο μόνο.

Η cheapingchip δύναται να προσφέρει διάφορα αγαθά μέσα από τους διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνει η ίδια. Η εκάστοτε συλλογή των αγαθών των εν λόγω διαγωνισμών έγκειται στην κρίση και επιλογή της cheapingchip μόνο. Η cheapingchip δεν πρόκειται να ενημερώσει προκαταβολικά τους διοργανωτές για τον τρόπο διάθεσης του αποκτημένου ως τέλος φιλοξενίας διαγωνισμού αγαθού τους.

Σε ειδικές περιπτώσεις η cheapingchip δύναται να μη δεχτεί ένα αντίστοιχο αγαθό ως το τέλος για τη φιλοξενία διαγωνισμού. Αντίθετα, διατηρεί το δικαίωμα για πληρωμή χρημάτων στο ύψος του εν λόγω τέλους. Επίσης, η cheapingchip ενδέχεται να μη ζητήσει τέλος φιλοξενίας από κάποιον διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διοργανωτής θα ενημερωθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ του και της cheapingchip, προ της έναρξης του διαγωνισμού.

Μετά την έναρξη του διαγωνισμού, η cheapingchip δεν διατηρεί δικαίωμα τροποποίησης των σχετικών συμφωνιών, πλην των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τους όρους χρήσης.

6. Παύση του cheapingchip contests.

Σε περίπτωση οριστικής παύσης του cheapingchip contests, η cheapingchip είναι υπαίτια έναντι των διοργανωτών διαγωνισμών για τα ακόλουθα : την παροχή ενός ψητού κοτόπουλου Παναμά, την παροχή ενός αυτόγραφου του Supergoofy, την παροχή δύο μαναριών από τους Άνω Γαρδένιους και την ευχή του Τσακ. Διαφορετικά, απλώς εγγυάται την ολοκλήρωση των τρεχόντων διαγωνισμών, διαμέσου της επίσπευσής τους (Β)2.γ).

7. Αναγγελία συμφωνίας μεταξύ του διοργανωτή και της cheapingchip.

Για τη θέσπιση της συμφωνίας ο διοργανωτής έχει παράσχει μια υπεύθυνη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων χρήσης των διαγωνισμών της cheapingchip, οι οποίοι βρίσκονται στη διεύθυνση http://cheapingchip.gr/terms.html, και έχει λάβει ένα εκτυπωμένο υπογεγραμμένο αντίγραφο των όρων χρήσης οι οποίοι αφορούν την ιδιότητά του (Διοργανωτής), με τη σφραγίδα της cheapingchip.]

Γ) Διαφημιζόμενοι

1. Μέσα προβολής.

Τα μέσα προβολής των διαγωνισμών της cheapingchip είναι: α) οι ιστοσελίδες, β) το newsletter, γ) το έντυπο φυλλάδιο, και δ) οι σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Περιορισμοί.

Το cheapingchip contests επιφυλάσσεται να αρνηθεί τη διάθεση χώρου προβολής σε μηνύματα τα οποία προσβάλουν αισθητικά ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, σύμφωνα με την κρίση της cheapingchip και μόνο. Επίσης επιφυλάσσεται ανά περίσταση να αρνηθεί τη διάθεση χώρου σε συγκεκριμένο μέσο προβολής, ως απόρροια δέσμευσης ή μελλοντικής δέσμευσης του χώρου από άλλους, χωρίς να έχει την υποχρέωση σύστασης λίστας αναμονής.

3. Δυσλειτουργίες και πολιτική παράτασης υπηρεσίας και επιστροφής χρημάτων.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης δυσλειτουργίας (όπως διακοπή της λειτουργίας του ιστοτόπου ή αδυναμία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του cheapingchip contests από υπαιτιότητα τρίτων, όπως ο πάροχος διαδικτυακής φιλοξενίας και ο πάροχος υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποστολής μηνυμάτων, τότε η προβολή των διαφημίσεων μετατίθεται για το αμέσως επόμενο διάστημα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης δυσλειτουργίας από υπαιτιότητα της cheapingchip, o διαφημιζόμενος ενημερώνεται εντός 2 ημερών και μπορεί να επιλέξει παράταση της υπηρεσίας ή επιστροφή των χρημάτων αναλογικά. Οι ημέρες που μεσολαβούν ως την ενημέρωση του διαφημιζόμενου συνυπολογίζονται κατά την παράταση της υπηρεσίας ή την αναλογική της μέχρι στιγμής χρήσης επιστροφή χρημάτων.

Βραχυπρόθεσμο ορίζεται το διάστημα της μίας (1) εβδομάδας και για τις δύο περιπτώσεις υπαιτιότητας.

Για την περίπτωση όπου η βραχυπρόθεσμη υπαιτιότητα είναι τρίτων, παρόλο που η καμπάνια του διαφημιζόμενου μπορεί να έχει χρονικό σημείο αιτιότητας (λ.χ. ένα event) υφίσταται παράταση υποχρεωτικά και γι’ αυτή την περίπτωση. Αν καταστεί επιθυμητό από τον διαφημιζόμενο, το cheapingchip contests προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής του θέματος προβολής (του banner), για ένα μελλοντικό ή για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για μεγαλύτερα διαστήματα δυσλειτουργίας, όπως και για παύση της λειτουργίας, προσφέρονται και για τους δύο τύπους υπαιτιότητας οι επιλογές της παράτασης της υπηρεσίας και της επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας η cheapingchip θα επιχειρήσει να δελεάσει τον διαφημιζόμενο για παράταση της υπηρεσίας, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό η πρόταση να γίνει δεκτή. Σε περίπτωση παύσης η μόνη υπαιτιότητα της cheapingchip η οποία προκύπτει για τον διαφημιζόμενο είναι αυτή της αναλογικής της χρήσης της υπηρεσίας επιστροφή χρημάτων και καμία άλλη.

4. Αναγγελία συμφωνίας μεταξύ του διαφημιζόμενου και της cheapingchip.

Για τη θέσπιση της συμφωνίας ο διαφημιζόμενος έχει παράσχει μια υπεύθυνη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων χρήσης των διαγωνισμών του cheapingchip contests, οι οποίοι βρίσκονται στη διεύθυνση http://cheapingchip.gr/terms.html, και έχει λάβει ένα εκτυπωμένο υπογεγραμμένο αντίγραφο των όρων χρήσης οι οποίοι αφορούν την ιδιότητά του (Διαφημιζόμενος), με τη σφραγίδα της cheapingchip.

Δ) Επίλογος

Η cheapingchip ενημερώνει τους χρήστες ότι η τροποποίηση των ακόλουθων όρων χρήσης μελλοντικά θα επιφέρει και την ενημέρωσή τους με Hangout, και τους διοργανωτές και τους διαφημιζόμενους ότι η τροποποίηση των ακόλουθων όρων χρήσης μελλοντικά θα επιφέρει και την ενημέρωσή τους με email.

Η cheapingchip επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της τα οποία απορρέουν από νόμους σε σχέση με την προάσπιση από υπερβολικές ή παράλογες απαιτήσεις, με την προάσπιση της απουσίας ευθύνης από χειρισμούς και αρμοδιότητες άλλων και με την προάσπιση του δικαιώματος διαφύλαξης του αισθητικού και νοητικού περιεχομένου του cheapingchip contests.

Η cheapingchip επίσης επικαλείται τους νόμους προάσπισης των πνευματικών δικαιωμάτων της.

Τέλος, η cheapingchip επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της τα οποία απορρέουν από νόμους.

Εδώ τελείωσε το κείμενο των όρων χρήσης των διαγωνισμών της cheapingchip. Το κείμενο συντάχθηκε από τον Αθανάσιο Αργυρούλη στις 20/02/2017.

Η σελίδα θα παρουσιάζει εικαστικοχιουμοριστικές πτυχές σχεδίασης ή έκφρασης. Ο στόχος αυτής της πρακτικής είναι οι όροι χρήσης του cheapingchip contests να διαβάζονται από όλους, αποτελώντας ένα ενδιαφέρων σημείο μιας ιστοσελίδας για επανεπισκέψεις από τους διαδικτυακούς επισκέπτες.

* Για το κείμενο των όρων χρήσης σε pdf, χωρίς χιουμοριστικές εκφραστικές παρεμβάσεις, πάτησε εδώ *